our penfriends in Kenya

our penfriends in Kenya

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015


       THE RIGHT TO EDUCATION


Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό σνθρώπινο δικαίωμα και  όπλο κατά της φτώχειας.Το σενάριο αυτό καλεί τους μαθητές να ανακαλύψουν τη σημασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από χώρα,χρώμα και θρησκεία και μέσα από την παρουσίαση πραγματικών ψηφιακών σεναρίων στοχεύει στην ενεργοποίηση εκείνων των ιδεών που θα επιτρέψουν τον μαθητή να εργαστεί δημιουργικά για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών στην Αφρική και ταυτόχρονα θα εξυψώσει το μάθημα πέρα από τα συνηθισμένα ,ανοίγοντας ένα παράθυρο στον κόσμο για τους μαθητές μας.


http://aesop.iep.edu.gr/node/15313Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη σημασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση.
  2. Μαθαίνουν να σέβονται τον "άλλο" τον διαφορετικό και αποκτούν αξίες ζωής.
  3. Μαθαίνουν να αναζητούν,να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων .
  4. οι μαθητές γίνονται πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού στην Αφρική .
  5. Βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών.


Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

AMAF SCHOOL OF NAIROBI

AMAF school was founded in the year 2004  and has since help several orphans and the vulnerable children get education.
The school has brought hope to many children and who today are optimistic and look at the future positively.
There is a very big demand to help more orphans get education.
The AMAF school is making an appeal to all the friends and well wishers to help educate an orphan  and provide a plate of food to these children